07-06-07

 

Verandering op komst

 

olie Vanaf 2008 gebeuren de hernieuwing van de doopbeloften (=de plechtige communie) en het vormsel niet meer op hetzelfde moment. Dit betekent dat er resoluut gekozen wordt voor jonge mensen in de kerk. Een goede zaak voor de vele jongerenwerkingen in ons vicariaat. Zoals bij elke verandering is er nood aan duidelijke informatie.

 

De communie vindt plaats tussen Pasen en Pinksteren. Het vormsel is gepland in het najaar of de winter. Bij het begin van het zesde leerjaar start de catechese ter voorbereiding op de plechtige communie. In september/oktober wordt er voor heel Vlaams-Brabant en Mechelen een startdag georganiseerd. In de loop van datzelfde werkjaar wordt per parochie (sommige parochies zullen samenwerken) een tiental catechesebijeenkomsten met de kinderen georganiseerd. De klemtoon zal liggen op het opdoen van geloofservaringen, op geloofsgroei en geloofsbeleving.

 

Kort na Pinksteren, of bij het begin van het volgende schooljaar, nodigen jullie (de federale pluswerking) de kinderen die hun doopbeloften hernieuwd hebben uit. Samen bereiden jullie zich voor op de viering van het vormsel. Het vormsel wordt dan in de federatie gevierd in september, oktober, november, januari of februari volgend op de plechtige communie. Hierop aansluitend biedt de jongerenwerking verdere kansen tot geloofsgroei aan de gevormde jongeren.

Goed om weten is dat daar waar het vormsel pas op 17 jaar wordt toegediend, de formule niet wordt gewijzigd.


Van waaruit deze koerswijziging is gegroeid kan je lezen op http://www.rorate.com/rorate/scripts/nws_art.php?id=36572

 

Als dit project wil slagen, dan hebben de parochies en jullie als jongerenwerking werkmiddelen nodig. Die komen er ook:

-        De vicariale stafdienst werkt een programma uit voor de catechisten die de voorbereiding op de hernieuwing van de doopbeloften op zich nemen.

-        Men werkt ook een jongerenprogramma uit ter voorbereiding van het vormsel, met suggesties voor een vormselviering.

-        De dekens, de jeugdpastoraal werkers en de stafmedewerkers jongerenpastoraal begeleiden de federaties in het opzetten en uitbouwen van een jongerenwerking.

-        Vanaf april 2008 worden regionale vormingsavonden georganiseerd voor catechisten. Het nieuwe materiaal zal dan uitvoerig aan de orde komen.

-        De volgende vormingsavond (gepland in het najaar) wordt het nieuwe jongerenprogramma uitvoerig voorgesteld en besproken.

 

Ga je de uitdaging aan?

Dit soort veranderingen kan bij een aantal medewerkers weerstand oproepen. Sommigen hebben het gevoel dat de verandering hen overkomt en hen van bovenaf wordt opgelegd. Natuurlijk moeten we ruimte scheppen om vragen te beantwoorden, om onduidelijkheden op te helderen en om onze gedachten te delen. Hoe dan ook, de keuze is gemaakt. Dit voorstel schept ook heel wat kansen: jong en oud kan (moet) de handen in elkaar slaan, de jongerenwerking krijgt de erkenning die ze verdient en zal hierdoor in de toekomst sterker groeien.  

Als we moed vinden bij elkaar, als we blijven bidden en ons blijven richten op onze missie: ‘jongeren laten ervaren dat God liefde, hoop en vreugde is!’, dan zullen we over een paar jaar een heel sterke pluswerking zijn, een veel betere kerk.

14:32 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |