16-05-07

 

Geloof in je werking

kruis in hand

Zit je elk weekend enthousiast met de voltallige pluswerking mee te zingen in de kerk? Laat je het geloof onbespreekbaar in je groep omdat de jongeren daar toch niet mee bezig zijn? Ga je op zoek naar nieuwe manieren om jongere te begeesteren met het christelijk geloof? Dynamiek of op een dood spoor? Doe de test.

 

1.     Op welke manier steek je geloof in je werking?

a.      Elke bijeenkomst hebben we een dynamische activiteit waarin het geloof expliciet aan bod komt.

b.      Als de jongeren aangeven dat ze over geloof willen praten, dan gaan we daar op in.

c.      We schenken weinig tot geen aandacht aan het geloof. Jongeren zijn daar toch niet zo mee bezig.

 

2.     Hoe belangrijk vind jij geloof in je werking?

a.      Ik neem zoveel mogelijk initiatief om geloofsactiviteiten, bezinningmomenten en jongerenvieringen op te zetten.

b.      Ik kijk de kat wat uit de boom. Ik werk mee als mijn co-begeleidster initiatief neemt.

c.      Ik weet zelf amper wat geloof voor mij is, laat staan dat ik het met de jongeren ga bespreken.

 

3.     Hoe bereid je een geloofsactiviteit voor?

a.      Niet. We zijn daar niet zo mee bezig.

b.      We laten het initiatief over aan de jongeren. Af en toe komt het ter sprake.

c.      We proberen daar waar het kan het geloof ter sprake te brengen en hebben elke keer een bezinnend moment.

 

4.     Hoe stel je het programma samen?

a.      Elke bijeenkomst is een mix van ontspanning, groepsvorming en geloofsaanbod.

b.      We proberen in onze werking zoveel mogelijk het geloof en de waarden die daar bij horen door te geven.

c.      Ambiance! Wij komen enkel samen om ons te amuseren.

 

5.     Wat heb je nodig om meer geloof in je werking te steken?

a.      Niets, dank u. We hebben toch geen plannen om daar in de directe toekomst mee bezig te zijn.

b.      We vinden onze inspiratie in boeken, op internet, bij elkaar.

c.      Alle tips en informatie hieromtrent zijn welkom

 

6.     Wat is voor jou prioriteit momenteel?

a.      Geloofsmethodieken om in mijn werking aan de slag te kunnen.

b.      Een of andere geloofsvorming zou wel van pas komen. Op die manier zouden we wat willen nadenken rond onze visie hieromtrent.

c.      Ik zoek zelf plekken om te groeien in mijn geloof.

 

7.     Welke mogelijkheden zie je in  jouw eigen werking gebeuren?

a.      Bezinningsmomenten bij het begin of op het eind van elke bijeenkomst.

b.      Een paar keren in het jaar samen met de jongeren een jongerenviering organiseren.

c.      Af en toe activiteiten organiseren waarin het geloof sterk aan bod komt.

d.      Andere ideeën

e.      Niets van dit alles.

 

Mail ons je antwoorden en binnen de kortste keren ontvang je een resultaat.  Of we gaan in gesprek, als je dat wenst.

13:10 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 

MOTIVEREND BEGELEIDEN

         – een terugblik -

compilatie

 

Hoe blijf je enthousiast?

Hoe motiveer je je medebegeleiders?

Hoe inspireer je de jongeren die je begeleidt? 

 

 

 

 

Tijdens de vormingsavond van 3 mei gingen een twintigtal begeleiders van pastorale jongerengroepen dieper in op deze vragen.  ‘Vertekken vanuit je passie’ was het uitgangspunt.

 

Een aantal deelnemers stuurden ons feedback. De minpuntjes (laten we dat werkpunten noemen) hebben we heel goed in onze oren geknoopt en gaan we integreren in de volgende vormingsbijeenkomst. Zo gaan we nog meer tijd nemen voor onderlinge uitwisseling en interactie. We blijven eveneens kiezen voor een sterk aanbod dat inspeelt op de noden van begeleiders. 

Dat de aanwezigen deugd hadden aan deze avond blijkt uit volgende getuigenissen:

 

‘We vonden het heel interessant om eens stil te staan bij het thema "motivatie". Ik denk dat we nog nooit echt stilstonden bij wat ons drijft, waarom we met jongeren werken. Ook interessant om hierbij de visie en meningen van anderen te horen...We hadden het gevoel heel open onthaald te worden….Het bezinningsmoment was voor ons een inspiratiemoment en -bron voor onze eigen werking. Naar de toekomst toe willen we zo'n sterk inhoudelijk moment graag integreren in onze pluswerking’. (De plusbegeleiders van Terbank)

 

‘Ik vond het een zeer deugddoende avond, knap in elkaar gestoken’.(Kristl Van Cleemput)

 

‘Het inhoudelijk aanbod vond ik zeer goed en bruikbaar binnen de begeleidingsgroep van jongeren. De honger naar degelijk verdiepend materiaal is groot en ik was dan ook blij met jullie aanbod’.(Chris Sarens)

 

‘Dank jullie wel voor de boeiende avond vorige donderdag. Jullie zijn volgens mij erg goed bezig. Alle goeds en doorheen dezelfde 'passie' verbonden’. (Filip Hacour)

 

10:03 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-05-07

 

Goe bezig?

421095637_e23d303537

Je bent begeleider van een jeugdpastorale groep. Proficiat, heel goed. Maar wat maakt nu dat je een sterke groep hebt?

Een aantal tips:

   • Elke groep heeft nood aan een degelijke begeleiding, met zowel ervaren als jonge leiding; waar gewerkt wordt aan een aangename sfeer. 
   • Liefst wordt je ondersteund door een peter/meter (proost, oud-leider, ouder, parochielid,…).
   • Een duidelijke visie hebben. Wat wil je bereiken met de jongeren?
   • Minimum twee begeleid(st)ers die net dat beetje extra doen, de trekkers van de groep.
   • Voldoende leden  (minimum 8 per leeftijdsgroep).
   • Goede activiteiten. 
   • Een netwerk waarop men kan terugvallen (parochie, jeugdraad, IJD, oud-leiding, sympathisanten, ouders, ..).
   • Een knus, degelijk lokaal is van levensbelang voor elke jongerenwerking.
   • Voldoende financiële middelen om opnieuw te investeren in je werking.
   • Je groep aansluiten bij IJD biedt heel wat voordelen. Kijk eens op www.ijd.be/Aangeslotengroepen/index.html
   • Voldoende speelruimte in de omgeving.
   • Goed en duidelijk communiceren met leden, ouders, medebegeleiders, parochie,…
   • En het allerbelangrijkste: veel energie en een belangeloze inzet!

      (met dank aan chirojeugd-Vlaanderen vzw)

 

 

15:38 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |